Struktura organizacyjna DOCO

Grupa DOCO jest firmą z dużymi perspektywami dzięki otwartej strukturze rynkowej nastawionej na wyniki i profesjonalnych pracowników oraz w równowadze między pragmatyczno-normatywnym zarządzaniem i staranną kontrolą ze spieraniem indywidualnej kreatywności.

DOCo-Organigram